Фермата

В тази фермерска игра се симулират дейностите в едно средно голямо ранчо. Отглеждате посеви и животни, мелите брашно и печете хляб, изпращате фермерите си на училище или да работят в града. Знанията от училището ви помагат да развивате сградите и посевите, а пазара е ценен източник на разнообразна храна и животни. Започвате играта с един фермер, но семейството бързо се разраства благодарение на съпругата и новородените деца. С течение на времето хората остаряват, разболяват се и накрая умират, но ако им осигурите здравословен начин на живот можете да забавите този процес.

Информация

Основните ресурси в играта са дърво, злато, храна и знания. Дървесината се добива от дърветата и служи за построяване на сгради. Храната се добива от пазара, от нивите със зеленчуци, от отглеждането на животни или като печете хляб (на по-късен етап от играта). За всеки фермер се нуждаете от поне една единица храна, като най-добре е да осигурявате някакво разнообразие и да държите на склад поне два вида храни. Фермерите се хранят периодично и ако им предлагате само едни вид храна или недостатъчно единици то животът им бързо намалява и умират по-рано.

За да добивате дървесина е нужно да посаждате дървета. Едно напълно пораснало дърво дава 3 единици дървесина, но можете да го отсечете на по-ранен етап от растежа му и да получите една единица. За посаждането на дървета не е необходимо да обработвате земята допълнително. Дърветата се продават за много ниска сума на пазара и не е обосновано да ги отглеждате с цел продажба.

Зеленчуците и зърнените култури изискват да обработите почвата предварително преди да можете да ги засеете. Зеленчуците са налични още при започване на играта, а зърнените култури стават достъпни чак когато подобрите продуктивността на фермерите. Нуждаете се от поне една единица от съответният вид за да можете да я посадите - ако нямате нито една единица зеленчуци или зърнени култури можете да се снабдите с тях от пазара. Зеленчуците са директно готови за консумация, а зърното изисква мелница за да стане на брашно и фурна за да стане на хляб

За да отглеждате животни ви трябват ограждения, а те стават налични когато имате достатъчно дървесина за построяването им. Животните се купуват от пазара и ако са двойка могат да се размножават. От животните добивате единствено месо (независимо от вида на животното), а за да получите двойка трябва да направите подобрението на пазара, с което да си осигурите повече продавани стоки. В едно ограждение можете да имате максимум 4 животни, като задължително те трябва да са от един вид.

Зърното се превръща в брашно с помощта на мелницата, а за нейното построяване трябва да направите няколко подобрения на индустриите и да имате достатъчно дървесина. Брашното можете да го продавате или да го правите на хляб, но след като направите подобрението за хляб. Обикновено 3 посева със зърно са достатъчни за да осигурят пълната заетост на мелницата.

Основна характеристика на фермерите е здравословността на средата, в която живеят. Когато осигурявате поне 2 вида храни здравето на фермерите ви не се променя, но ако в склада има само един вид храна то при всяко хранене здравословността пада с единица. Колкото по-нисък е този показател, толкова е по-голяма вероятността фермерите ви да се разболеят и да починат. Подобряването на средата на живот става по няколко начина: като построите кладенец и вадите вода от него (кладенеца изисква 50 единици дървесина и всички индустриални подобрения) или като отдавате почит на починалите предшественици (това става като изпратите фермерите до гробовете на предшествениците им). Внимавайте фермерите ви да не остават сами тъй като това не им влияе добре и рискувате да приключите играта прекалено бързо

Всички подобрения в играта се правят със знания, а знанията се получават в училището. Посещението на училището струва 25 единици злато, а пари можете да изкарвате като изпращате един от фермерите ви да работи в града или като продавате излишните стоки на пазара. Изпращането на работници до където и да е става от най-дясното квадратче - там се намират необходимите команди.

В ромба под фермерската къща са разположени командите за подобрения, за увеличаване на рода, а по-късно и за приготвяне на хляб. Когато някой фермер почине в най-лявата част на екрана се появява неговият гроб и земята наоколо вече е необработваема. Ако е необходимо играта автоматично ще разруши построените сгради или насадените посеви за да осигури място за новите гробове. Играта приключва когато починат 12 фермера.

Наличностите в склада можете да видите като задържите курсора на мишката върху фермерската къща. Внимавайте да има достатъчно количество разнообразна храна за да не влошавате здравето на фермерите ви. Добре е да планирате постоянни посещения на училището за да можете бързо да направите всички подобрения. Добра стратегия в началото е да сеете много зеленчуци и да разменяте част от тях на пазара за хляб (така осигурявате разнообразие на храните).
  • Стратегически
  • Симулатори
Дата на добавяне: 2012-09-18 00:27:42 EEST
Играна (пъти): 2050