Онлайн табла

Таблата е игра със зарове в която разполагате с 15 пула. Целта е първи да изтеглите вашите пулове като следвате сравнително простичка система от правила (вижте инструкциите). Предоставеното заглавие е класическа игра на табла без никакви екстри. Играете срещу компютъра и имате избор между два режима на трудност.

Информация

Дъската за игра на табла е разделена на 4 зони, всяка съдържаща по 6 триъгълни полета (или общо 24 полета). Играе се от двама играчи, като и двамата разполагате със собствена зона, която се нарича база. Базата е мястото, в което трябва да съберете всичките си пулове. Вашата база се явява зоната в долният десен ъгъл, а противниковата база е зоната в горният десен ъгъл. Започвате играта с 15 бели пула, а противникът ви играе с черните (ако играете играта на живо се разбирате кой с кои пулове да играе).

За да се определи кой започва пръв се хвърля по един зар и играча с най-висок резултат е първи. Ако заровете на двамата играчи показват еднакви стойности се хвърля отново и така докато се определи кой да е първи. Първият играч започва да играе директно с последно хвърлените зарове (при игра на живо можете да се разберете дали първият да хвърля повторно или да използва вече получените стойности).

Целта на играта е да изтеглите всичките си пулове преди противникът ви да изтегли своите. Преди да ги изтеглите е необходимо да ги съберете във вашата база, а това става като ги движите обратно на часовниковата стрелка според показанията на заровете.

Играта е походова, а в рамките на един ход можете да правите 2 или 4 премествания на ваши пулове според резултата на хвърлените зарове. Ако сте хвълили чифт имате право на 4 премествания, в противен случай имате право на 2. Когато свърши вашият ход изчаквате противника да направи неговият и така до края на играта.

Можете да поставяте пул единствено върху друг пул от същият цвят, единичен пул от противниковият цвят или в празно триъгълно поле. Когато теглите пулове ги поставяте в кутийката вдясно от дъската. Местенето се осъществява като кликнете върху пул и след това кликнете върху новата му позиция. При първото кликване ще се осветят всички възможни полета в които можете да го поставите. Ако няма къде да местите играта ще ви изведе съобкение, че ще пропуснете ход.

Когато поставите ваш пул върху единичен противников пул то той се смята за ударен и трябва да се върне в игра от най-далечната от базата зона (това е базата на противника, в случая - вашата). Необходимо е да се хвърли зар, чието показание да съвпада с номера на някоя от свободните позиции (номерацията им отдясно наляво е от 1 до 6). Ако имате ударен пул не можете да местите нищо друго преди да го върнете в игра.

Тегленето е възможно единствено когато всичките едноцветни пулове са събрани в базата ви. Тегленето отново изисква хвърлянето на зарове, а всяка колонка си има номерация от 1 до 6 (гледано отдясно наляво). Правилата за изтегляне на пул са следните:
  • Изтегляте пул, който се намира на колонка, чиито номер съвпада с цифрата на някои от заровете. Примерно при хвърлени 5 и 3 можете да изтеглите пуловете в колонките с номера 5 и 3
  • Изтегляте пулове от най-голямата като номер колонка ако всички пулове в по-големите колонки са вече изтеглени и заровете показват по-голямо число от нейният номер. Примерно при хвърлени 6 и 5 изтегляте 2 пула от колонка с номер 3 ако всички пулове от полета 4, 5 и 6 са вече изтеглени
  • Ако горните 2 правила не могат да се задоволят, но нямате никакви пулове в желаното поле то тогава явно се налага да премествате пулове от колонки с по-големи номера към такива с по-малки. Пример: Имате 2 пула в колонка номер 6, колонки с номера 3, 4 и 5 са празни, а заровете показват 3 и 5. За да отиграете тази ситуация трябва да преместите двата пула от колонка номер 6 съответно до колонката с номер 3 и с номер 2.

При теглене се спазва правилото да се изтегля първо малкият зар, а след това и големия.
  • Игри_на_маса
  • Логически
Дата на добавяне: 2012-08-21 02:01:55 EEST
Играна (пъти): 33760