ЛогоРитмика - Звукознайка и нейната нова приятелка

Публикувано от на в Училище за малчугани
  • Размер на шрифта: Голям Малък
  • Прочитa: 1307
  • 0 коментара
  • Печат

От известно време Звукознайка си има нова приятелка. Казва се Реслована. Тя е много подвижно и жизнерадостно дете. Страшно обича игрите. Но дойде ли ред да определят правила или пък да си кажат по нещичко, Реслована свенливо навежда глава и леко отмерва с ръка всеки свой изказ. Румените й бузки стават още по-алени, а желанието и стремежът да се включи в диалога я напрягат видимо.

Звукознайка силно се привърза към новата си дружка и тайничко си науми да й помогне да изразява гладко и добре речта си. За целта всеки ден се срещаха в уречения час и почваха старателно да приготовляват заедно деня си. За скука и дума не ставаше. Направиха така, щото Звукознайка първа да сподели опита си и да научи на нови игри Реслована.

Какви игри ще видите сега...

Съобразителната Звукознайка бе предвидила специални занимания, чрез които да преодолеят заекването поетапно.

Как точно ли?

Първом в ограничена реч. След това при изговаряне на фрази. После в организираната реч. И накрая в свободна реч.  

Някои от игрите може да видите и тук - ЛогоРитмика - стимулиране на звукоподражанието.

А сега ... по същество!

Наименование на играта Описание на играта Методически указания

1. Нарежи дърва! -  игра за развитие на дишането

Децата са едно срещу друго, хванати за ръце и имитират рязане на дърва с трион. При придвижване на ръцете към себе си издишват дълбоко, а при отдалечаването им, вдишват. След нарязване на дървата децата имитират, че ги разцепват. При вдигане ръцете нагоре вдишват дълбоко, а при снемането им надолу и навеждане тялото напред, издишват бавно и равномерно.

Движенията се извършват бавно, така че дишането да бъде равномерно, дълбоко и без затруднения.

 

2. Коя птичка по-далеч ще отлети? - игра за развитие на дишането На края на масата се поставят фигурки на птички, изрязани от тънка хартия. Оцветени са в различни цветове. Детето застава срещу своята птичка.  По сигнал "Полетете!" само с едно издишане, то трябва да издуха своята птичка. Повтаря се с друга птичка и се сравнява коя от двете по-далеч е "летяла".

Детето спокойно и продължително да издишва, без да се накланя към масата. Неуспешен опит се поощрява. Допълни-телно се онагледява.

3. Плувци - игра за развитие на дишането Детето имитира плуване в басейн. По даден сигнал то свива ръцете пред гърди и с длани надолу прави водоравни кръгове напред. Вдишване - ръце напред, встрани с извиване на дланите. Издишване - свиване на ръцете край гърдите и изнасяне напред. При всяко движение се прави крачка напред. Поемането на въздух се прави при всяко движение с дясната ръка. Упражнението се повтаря 5-6 пъти и завършва с леко бягане и успокоителен ход.
4. Капитан - игра за развитие на речевото дишане На масата се поставя съд с вода, в който "плува" хартиен кораб. За да се движи корабчето капитанът трябва да го "управлява" като спокойно духа в платната с устни, нагласени за изговарянето на звук [ф]. Произнасянето на звукосъчетанието "П-ф-ф" да става на една издишна струя без напрежение.
5. Листа и вятър - игра за развитие на силата и интонацията на гласа Детето е седнало на столче. При сигнал: "Вятърът духа" започва да духа, изговаряйки на една издишна струя "фиу-у". При сигнал: "Вятърът се усилва" детето става от столчето и добавя движения, имитиращи люлеещите се клони, накланяйки тялото си вляво и вдясно. При сигнал: "Вятърът утихна" детето спира да духа като вятър и кляка - листата падат на земята).

Произнасянето на звукосъчетанието "фиу-у" да става на една издишна струя и да съвпада с имитативното движение на люлеещите се клони. Упражнението се повтаря 4-5 пъти. Може да се добави усилване на гласа.

6. Удрям аз - игра за стимулиране на еднословен отговор

Играе се с две деца и логопед. Едно от децата държи мека топка. По сигнал: "Топката пътува" топката се предава в кръг с думите:

Едно, две, три - топката хвани!

Четири, пет, шест - ето, ето я отпред.

Седем, осем, девет - удря, който е наред.

- АЗ!

Детето, при което е попаднала топката при думата "АЗ", започва да тупка с топката, отброявайки до 5 на глас.

Стихчетата да се изговарят на една издишна струя ясно и изразително.

7. Който знае, нека преброи - игра за стимулиране на еднословните отговори За играта е необходима топка. Логопедът държи топка. Казва едно число от 1 до 10 и подава топката на детето. Детето хваща топката и започва да брои до 10, продължавайки от числото, което е чуло да казва логопеда. Детето ясно и отчетливо да изговаря числата. Всяко число да се изговаря на една издишна струя.
8. Завърши думата! - игра за внимание и речепроизводство

Логопедът казва първата сричка на някаква дума, а детето прибавя към сричката такова окончание, че да се образува дума.

След прибавяне на сричката, детето ясно да произнесе цялата дума, като леко удължава гласните.

9. Кой цвят изчезна? - игра за изговаряне на фрази На масата се подреждат 6 знаменца с различни цветове (жълто, червено, синьо, оранжево, зелено и виолетово). Детето е с вързани очи или с гръб към масата. Когато чуе сигнала: "Кой цвят изчезна?" отваря очи и се опитва да познае кое от знаменцата липсва. Отговорът на детето да е стегнат и да е съставен от два говорни такта. Първият говорен такт при изговаряне да завършва с възходяща, а вторият - с низходяща интонация.
10. Нужно - ненужно - игра за изговаряне на фрази Логопедът споделя: "Искам да засея зеленчукова градина". Пита "Краставици нужни ли са?" Детето отговаря: "Нужни са." Логопедът продължава с въпросите: "А какво ще ми е нужно още?". Детето отговаря, докато изброи всички зеленчуци, които познава.

Играта цели да активира познанията с тематична насоченост зеленчуци. Вариант ІІ - плодове.

 

11. Носорог - диалог за игра-драматизация

Носорог (М. Лъкатник)

Дете: Носорог

         рогонос!

         Имам аз един въпрос

         за какво ти трябва рог?

Носорог: За какво ли?

              Че без рог

              няма да съм но-со-рог!

Логопедът прочита изразително диалозите, разяснява непознатите думи, разширява и допълва знанията на децата за героите, като изтъква техните характерни особености и действия. Изисква се заучаване наизуст.
12. Пеликан - диалог за игра-драматизация

Пеликан (Л. Станчев)

Момчето: Где живееш, пеликане?

Пеликанът: Край реката.

Момчето: Трябва рибка да се хване.

Пеликанът: Да, в торбата.

Момчето: А къде ти е торбата?

Пеликанът: Под брадата.

Логопедът прочита изразително диалозите, разяснява непознатите думи, разширява и допълва знанията на децата за героите, като изтъква техните характерни особености и действия. Изисква се заучаване наизуст.

 

Приятни мигове!

0

Коментари