Нови статии

Замисъл: Пресъздаване на историческата картина при подписването на прелимитарния (предварителния) мирен договор между Руската империя и Османската империя, който слага край на Руско-турската война от 1877 - 1878 г.

Действащи лица: Духовникът Паисий, Горчаков, Виктор Юго, Джузепе Гарибалди, Великият везир Мидхат паша, Княз Николай Николаевич, граф Игнатиев, Александър Нелидов, Савфет Мехмед паша, Садулах бей

...
Прочитa: 383 0 коментара
0
Още

Христо Ботев - биография

Публикувано от на в В помощ на ученика

     Интересни моменти от живота на големия поет революционер, представени като записки от първо лице, въвличащи в Историята своите читатели. Прекрачването на дистанцията на Времето създава оня уют на емпатично (съ)преживяване, а многобройните снимки докосват търсещата любознание душа до Ботевата личност.

     За това, че и големите са хора, които също страдат, жалеят или възрадват, личи от текстовете, в които поетът "мисли на глас", търси като че ли причините за действията си или изказва мъдрата перспектива на последиците от предстоящи събития.

...
Прочитa: 544 0 коментара
0
Още
Прочитa: 2638 0 коментара

     Статията нагледно представя последователността при усвояване на урочната единица, определя основните моменти и ключови познания за класицизма в литературата. Предлага модел за водене на записки при четенето в специална концептуална карта.

     Какво да разбираме под понятието "класицизъм"? Най-общо "класицизъм" означава засилен интерес към Античността и подражание на нейните цивилизационни образци.

...
Прочитa: 820 0 коментара
0
Още

     Вазовата поезия след Освобождението е художествен израз на стремежа на твореца да осмисли романтическата необикновеност и героиката на предишното време, съпоставяйки я със своята съвременност, чужда на възрожденските идеали. Цикълът "Епопея на забравените" представя поетическа история на незабравимото в борбите на българския народ за нова просвета и национална независимост.

     Още в стихосбирката "Тъгите на България" Вазов списва "ръкописа" на "Епопеята", набелязва идейно-тематичното послание, конструира представата за героико-историческия сюжет на нацията чрез позоваване на примера на действителни биографии.

...
Прочитa: 1732 0 коментара
0
Още

     Повестта "Немили-недраги" изобразява съдбата на хъшовете в Румъния: тяхното мъченичество и страдание, техния героизъм, съкровените им блянове и идеали. Гладни, бездомни, "осиротели" те често дирят подслон в мрачната кръчмица на Знаменосеца. В тази именно задимена дълбока изба народните синове намират утеха, дочуват блага дума, живеят като в роден дом, опиянени от спомена, вдъхновени от мечтите. Там те откриват своя свят - света на България. Видно е от въвеждащото сказуемо в трета глава "завърнаха се".

     Подкрепили силите си с бобена чорбица и кисело вино, емигрантите подхващат оживени и разнообразни разговори за политиката, за снощното строшаване на касата на един богат търговец, за народните изедници, за по-ланските битки в полетата на България и за скъперничеството на чорбаджиите. В драматичния момент, когато настъпилата паника и смут от словесния дуел между Петко Мравката и друг един хъш достигат своята кулминация, се намесва Странджата. Мъдрите му слова укротяват и омиротворяват бурните страсти. Обръщението "братя мили" внушава духовната връзка между хъшовете. Естествено и искрено прозвучава оценката му, че всички са прави, защото са "народни хора", доказали мъжеството си в битките. Единствено риторичните въпроси, обръщенията и възклицателните изречения издават силното вътрешно вълнение на стария хъш, който бащински протяга ръка към своите синове, опрощава злодеянията и "благославя" страдалческата им болка в името на най-възвишеното - освобождението на отечеството. Думите му се леят, благозвучат, проникват в сърцата на хъшовете. Красноречието му рисува живописното платно на славното непризнато минало и мизерното мъчително настояще, за да осветят в най-лъчисти тонове стремежите и идеалите за живот в свободна България.

...
Прочитa: 1078 0 коментара
0
Още

       Случвало ли ви се е да се приберете след тежък и труден ден вкъщи и с отварянето на вратата да прекрачите наново в неотложни проблеми...?  Как да съхраните енергията и позитивното отношение към близките си в този миг? Налага се да правите нещо спешно, а в същото време имате важни неща за вършене? Откъде време за всичко?!?

       Подобни ситуации може да са чести, но в случая трябва да преценим - кое е по-важно, кое - неотложно, и адекватно да разрешим спора между тях в себе си.

...
Прочитa: 1135 0 коментара
0
Още

     Важните подробности в детското развитие отдаваме на възприятията. Как и по какъв начин детето се сблъсква с новото. Ще въз-приеме или не непознати досега предмети, хора, игри или действия? Как да помогнем като родители? Къде бъркаме? В правилна посока ли се движим?

Може би ключето към многобройните тревожни въпроси се крие в съчетанието чувствителен период. На езика на педагогиката това е специалната податливост на подрастващите към една или друга дейност, която д.р Мария Монтесори назова "чувствителен период". Ако детето не е усвоило определен тип знания и умения в този период, то може да загуби интереса си към усъвършенстването им впоследствие.

...
Прочитa: 1135 0 коментара
0
Още

(за ученици в първи клас)

 

...
Прочитa: 4747 0 коментара
0
Още

Кога и защо ни се налага да правим избор? Лесно ли е да взимаме решения, свързани с възпитанието и образованието на децата ни? Кое е най-ефективно за моето дете? Къде е най-подходящо да запиша детето си - в занималня; в специализиран център за работа с деца; в иновативно детско заведението, където практика, наука, самочувствие, увереност, успеваемост са в баланс????

Ден на отворените врати. 

...
Прочитa: 1172 0 коментара
0
Още

(за ученици в трети или четвърти клас)

 

...
Прочитa: 3905 0 коментара
0
Още

От известно време Звукознайка си има нова приятелка. Казва се Реслована. Тя е много подвижно и жизнерадостно дете. Страшно обича игрите. Но дойде ли ред да определят правила или пък да си кажат по нещичко, Реслована свенливо навежда глава и леко отмерва с ръка всеки свой изказ. Румените й бузки стават още по-алени, а желанието и стремежът да се включи в диалога я напрягат видимо.

Звукознайка силно се привърза към новата си дружка и тайничко си науми да й помогне да изразява гладко и добре речта си. За целта всеки ден се срещаха в уречения час и почваха старателно да приготовляват заедно деня си. За скука и дума не ставаше. Направиха така, щото Звукознайка първа да сподели опита си и да научи на нови игри Реслована.

...
Прочитa: 1342 0 коментара
0
Още

Колко често общувате с детето си? Прекъсвате ли го, докато говори? Умее ли детето ви да назовава мислите си с думи? Изпитва ли затруднения, когато говори с други хора? А с деца? Проявявате ли търпение и разбиране към опитите му за изказване на нови думи? Смущава ли ви бебешкият говор? Кога ще преминете към истинската реч?....

Знаете ли, че родители, които откликват на желанията на децата си, несъзнателно забавят нуждата им да се изразяват с думи. Ако на посочването с ръка или на подканата за внимание с Ъ-Ъ-Ъ е откликнато, то на малчугана не му се налага да говори.

...
Прочитa: 3309 0 коментара
0
Още

Приказка за 12-те месеца

 

...
Прочитa: 1855 0 коментара
0
Още

Как да активираме умствените способности на децата си? По какъв начин да ги поощрим да натрупат сетивен опит - основата за формиране на първите представи? С коя игра да разбудим метаморфозата на детското мислене от конкретно в нагледно-действено до нагледно-образно? 

Ще започна с това що е когнитивен процес.

...
Прочитa: 12424 0 коментара
0
Още

Стимулиране на фините движения на детската ръчица? Какво пък е това? И защо е толкова важно?! 

На езика на педагогиката фина моторика е онази поредица от индиректни упражнения за формиране и развиване на графомоторните и речеви умения у подрастващите. Освен това нивото на речевото развитие, както и на детската мисъл много зависи от степента на развитие на фините движения. Ето защо е необходимо от ранна възраст да обръщаме внимание с какви играчки играе нашето дете и по какъв начин манипулира с тях. Пазарът е залят с говорещи, светещи, ходещи и какви ли не играчки. Но първото нещо, когато избираме играчка за детето си, е с нея да дадем точен отговор на въпроса - каква потребност има моето дете и какво в неговото развитие стимулира точно тази играчка? Оказва се, че речта като умение в много малка степен се стимулира от играта с играчките. Колкото и да говорят, пеят и шумят т.нар. интерактивни играчки, в даден момент детето спира да повтаря след тях, губи интерес и ги оставя встрани като нещо ненужно. Защо се получава така? Отговорът е ясен - емоционалното насищане в интеракцията с тази играчка е избледняло и познавателният процес спира. 

...
Прочитa: 10422 0 коментара
0
Още

( автоматизация на звук [Р] ) 

 

...
Прочитa: 2456 0 коментара
0
Още

ЛогоРитмика - есенни съзвучия

Публикувано от на в Училище за малчугани

Комбинациите от думи, музика и движение, които съм подбрала в тематичното звено - есенни съзвучия - целят подпомагане на самоинициативността и самоорганизацията на децата, създаване на емоционален уют и стимулиране на двигателната координация. Хармоничното единство слово-мелодия-ритъм ще активира динамиката в развитието на гласа, дишането и артикулацията, слуховото внимание и пространствената ориентация. Внасяме настроение с песента на група "Атлас" Есенни цветя":

Есенни цветя разхвърлени в тревата,

...
Прочитa: 1571 0 коментара
0
Още

Не слуша или протестира детето. Обръщате ли внимание на това колко време сте заедно с децата си. Какво правите съвместно. Предлагам един кратък въпросник, който да ви ориентира доколко семейният кръг се е трансформирал в полукръг пред монитора и телевизора. Скучае, отегчено или "непослушно" е детето ви. 

 

...
Прочитa: 2092 0 коментара
0
Още

Защо е важно един родител да може да родителства. Да общува с детето си. Да умее да възпитава, да сътрудничи, да стимулира самотворящата се личност. Не е нужно да търсим причини за родителстване. Нали всеки иска детето му да се подготви за реалния живот.

Знаете ли, че от едно и също цвете пчелата прави мед, а змията - отрова. Представете си сега, че това цвете е средата, в която вашето дете расте и се развива. Е? В какво ли би го претворило неадекватното родителско отношение...

...
Прочитa: 2131 0 коментара
0
Още